یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت های ارائه دهنده خدمات شبکه و کاربران آنها باید به آن توجه کنند، قرارداد پشتیبانی شبکه است. زیرا مفاد قرارداد بعد از امضاء بین طرفین، آینده پروژه و میزان پیشرفت آن را تعیین می کنند. بنابراین کارفرما باید با موارد مهم و ضروری که قید آن ها در قرارداد الزامی است، آشنا باشد.

در راستای افزایش اطلاعات شما عزیزان، در ادامه به بررسی موارد ضروری در قرارداد شبکه می پردازیم.

مفاد مهم قرارداد پشتیبانی شبکه

مفاد مهم قرارداد پشتیبانی شبکه

ماده ۱ _ موضوع قرارداد پشتیبانی

موضوع قرارداد در واقع همان پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری، عیب یابی کامپیوتر ها، بروز رسانی نرم افزار ها و مشاوره در حوزه IT   به کارفرما است. این موارد بسیار مهم هستند اما علاوه بر آنها شما باید به نکات دیگری هم دقت نمایید. مسائلی مانند :

 • تجهیزات مورد نیاز: در این قسمت تعداد کامپیوترها، دستگاه های سرور وکه در اختیار کارفرما ، به همراه آدرس محل تجهیزات ذکر شده است.
 • نگهداری و مدیریت تجهیزات شبکه و تامین قطعات و تجهیزات رایانه ها
 • نگهداری و پیگیری تعمیرات تجهیزات شبکه فعال و غیرفعال و نیز پشتیبانی ، راهبری و مدیریت نرم افزاری شبکه موجود 

ماده ۲ _ اسامی و مشخصات طرفین قرارداد

این بخش از قرارداد پشتیبانی شبکه هم میتواند بین شخص و شرکت و هم بین دو شرکت منعقد شود. در ادامه یک نمونه را به عنوان بخشی از یک نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه برای شما آورده ام.

بین شخص حقیقی و شرکت :

این قرارداد بین آقای/خانم …………………………. به آدرس : ……………………………………………………… تلفن تماس :  ………………………  و آدرس ایمیل : ………………………… که از این پس مجری نامیده می شود و از یک طرف شرکت …………………………….     به آدرس : ………….تلفن تماس : ……………   و آدرس ایمیل : ………………………………….  که از این پس کارفرما نامیده می شود ، منعقد می گردد.

ماده 3 _ مدت زمان قرارداد

ماده ۳ _ مدت زمان قرارداد

نمونه استاندارد این بخش در یک فرم قرارداد پشتیبانی شبکه به این است:

این قرارداد از تاریخ ———————— تا ———————— معتبر و تمام موارد توافقی از سوی طرفین لازم الاجرا است. این قرارداد پشتیبانی شبکه در صورت تمایل هر دو طرف قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ _ مبلغ قرارداد پشتیبانی

هزینه پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری، عیب یابی کامپیوتر ها، بروز رسانی نرم افزار ها و مشاوره به کارفرما در حوزه IT در ماده ۱ طبق تعرفه پیوست ۱ و توافق طرفین ……………….. ریال میباشد. پرداخت آن  به معنی رضایت کارفرما از کارکرد مجری و خدمات ارائه شده می باشد .

پیوست ۱: تعرفه های قرداد شبکه که توسط نهاد های ذیربط صادر شده اند.

تبصره ۱: در صورت کسر بودن مبلغ واریزی به مجری از سوی کارفرما، کسورات به عهده کارفرما خواهد بود.

تبصره ۲: این هزینه تنها برای ذکر شده در ماده ۱ میباشد و هزینه و سایر موارد ذکر شده در بند ۱ تا ۳ ماده ۱ به صورت جداگانه پرداخت میگردد.

تبصره ۳: در صورت اضافه شدن به هر یک از مفاد  قرارداد بنا به توافق طرفین، هزینه آن طبق تعرفه قرارداد پشتیبانی شبکه ذکر شده در پیوست شماره ۱ به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

ماده 5 _ تعهدات مجری 

ماده ۵ _ تعهدات مجری 

 • طبق قرارداد کارشناس منتخب  مجری بایدروز در هر ماه، به مدتساعت در محل توافق شده با کارفرما حضور یابد.

تبصره ۱: هزینه ی رفت و آمد مجری در روز های تعیین نشده، بر عهده ی کارفرما می باشد.

 • مجری باید با حضور نماینده کارفرما تمام دستگاهها را تست نماید.
 • کنترل کمی و کیفی تمامی کامپیوترها بر عهده مجری است.

تبصره ۱: بعد از تمام شدن کارها تمامی دستگاه به صورت پلمپ شده به کارفرما تحویل داده می شود.

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما بدون هماهنگی با مجری اقدام به فک پلمپ کند، عواقب کار بر عهده ی کارفرما بوده و مجری مسئولیتی در قبال فک پلمپ ندارد.

 • تعمیرات تجهیزات تا حد امکان در محل کارفرما انجام شود
 • تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه ها بر عهده مجری و پرداخت هزینه آنها بر عهده کارفرما است.
 • مجری متعهد می شود که حداقلبار در سال از دستگاهها بازدید کرده و مشکلات آنها را رفع نماید. علاوه بر آن حداقل … ‌مرتبه در ماه از شبکه موردنظر و نرمافزارهای موجود روی دیسک سخت بازرسی به عمل آورد.
 • به ازای هر روز تاخیر از زمان مندرج در ماده ۳ و بند ۱ ماده ۵ معادل ۲۰% صورتحساب  از سوی مجری بهعنوان جریمه عودت داده می شود.
 • مجری باید هریک بار باید از کلیه اطلاعات سرور بنا به نیاز کاربر نسخه پشتیبان تهیه نماید و آن را در اختیار کارفرما قرار دهد.

ماده 6 _ تعهدات کارفرما 

ماده ۶ _ تعهدات کارفرما 

 • کارفرما موظف به رعایت تمام نکات متعارف تعیین شده از سوی مجری است.
 • کارفرما نمی تواند، بدون هماهنگی با مجری در امور مرتبط به مجری، با افراد متفرقه همکاری نماید.
 • کارفرما متعهد می گردد نسبت به پرداخت کلیه فاکتور ها و هزینه های اضافی که به صورت ماهیانه از سوی مجری به امور مالی شرکت کارفرما ارسال می گردد در زمان مقرر اقدام نماید.

تبصره ۱: به ازای هر روز تاخیر در پرداخت، ۲۰% از سوی کارفرما بهعنوان جریمه عودت داده می شود.

ماده ۷ _ حوادث غیر مترقبه 

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و عواملی مانند: جنگ ، اعتصاب ، آتش سوزی ، زلزله ، قطع ارتباط مخابراتی ، وضع قوانین و مقررات دولتی به گونه ای که انجام تعهدات موضوع قرارداد را منتفی نماید ، هیچ مسئولیتی بر عهده مجری و کارفرما نخواهد بود .

ماده ۸ _ فسخ قرارداد

در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود که در این قرارداد پشتیبانی شبکه عمل ننماید، طرف مقابل می تواند یک اخطار کتبی با مهلت حداقلروز ارسال کند و بعد از اتمام مهلت آن اقدام به فسخ قرارداد نماید.

ماده ۹ _ تعداد نسخ قرارداد 

این قرارداد در ۹ ماده و ۱۱ تبصره در دو نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن دارای حکم یکسان است و پس از مطالعه و امضا بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود .