شاید بارها از خود پرسیدهای که  osi در شبکه چیست؟ اما نتوانستهاید تعریفی مناسب برای آن پیدا کنید. مدل Open System Interconnection (OSI) یک چارچوب شبکه در هفت لایه معرفی و تعریف میکند. اگر بخواهیم از نظر علمی  osi در شبکه را بررسی کنیم متوجه میشویم که هیچ چیز خاصی در مدل osi وجود ندارد. به طور کلی این مدل هیچ عملکردی را در شبکه انجام نمیدهد و تنها مفهومی است که به ما کمک میکند، تعاملات پیچیده موجود را بهتر درک کنیم. این مدل در واقع نشاندهنده مسیری است که دادهها برای انتقال در طول شبکه باید سپری کنند.

مدل osi را چه کسی مطرح کرد و توسعه داد؟

مدل osi را چه کسی مطرح کرد و توسعه داد؟

یکی دیگر از سوالاتی که در کنار osi در شبکه چست در ذهن مخاطبان شکل میگیرد، شخص یا شرکتی است که برای اولین بار این مدل را معرفی کرد و توسعه داد. سازمان استاندارد بین المللی مدل osi یا همان اتصال سیستمهای باز را برای اولینبار توسعه داد. این ارتباطات شبکه را به هفت لایه تقسیم میکند. در این مدل، لایه های ۱-۴ به عنوان لایه های پایین در نظر گرفته میشوند و بیشتر کار انتقال دادهها را بر عهده دارند. لایههای ۵-۷ ، لایه های بالایی نامیده میشوند و حاوی دادههای سطح برنامه هستند.

شبکهها بر اساس یک قانون کار میکنند: “آن را منتقل کنید“. هر لایه وظیفهای متفاوت دارد اما در نهایت باید دادهها را به لایه بعدی منتقل کند. این اولین مدل استاندارد برای ارتباطات شبکه بود که در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط همه شرکتهای بزرگ کامپیوتری در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است اینترنت مدرن مبتنی بر OSI نیست بلکه مدل ساده تر TCP / IP است. با این حال ، مدل ۷ لایه OSI همچنان به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا میتوان با استفاده از آن یک تجسم کلی درباره نحوه برقراری ارتباط و در نهایت عیبیابی میدهد.osi  در سال ۱۹۸۳ توسط نمایندگان شرکتهای بزرگ رایانه و مخابرات معرفی شد و به عنوان یک استاندارد بین المللی در سال ۱۹۸۴ پذیرفته شد.

معرفی 7 لایه osi در شبکه

معرفی ۷ لایه osi در شبکه

لایههای مدل osi را از بالا لایه کاربردی که مستقیما با سرور و کاربر متصل است تا به پایی همان لایه فیزیکی بررسی میکنیم.

  • لایه هفتم، لایه کاربردی

در این لایه به صورت مستقیم از نرم افزارهای کاربردی مانند مرورگرهای وب، سرویس گیرندگان ایمیل واستفاده میشود. این لایه با فراهم کردن شرایط و پروتکلهایی امکان ارسال و دریافت اطلاعات و ارائه دادههای معنی دار از نرمافزار به کاربر را میدهد. چند نمونه از پروتکلهای لایه کاربردی میتوان به پروتکل انتقال متن HTTP، پروتکل انتقال پرونده FTP، پروتکل اداره پست POP، پروتکل انتقال نامه ساده SMTP و سیستم نام دامنه DNS اشاره کرد. برای پاسخ به سوال osi در شبکه چیست در لایه هفتم ممکن است نام این لایه کمی شما را گیج کند. این برنامهها در واقع سطحی از لایه کاربردی هستند که به برقراری ارتباط بین شبکه و برنامههای کاربردی کمک میکند. از این لایه برای درخواست خدمات شبکه استفاده میشود. مانند  HTTP

  • لایه ششم، لایه نمایش

در ادامه پاسخ به سوال osi در شبکه چیست به ششمین لایه میرسیم. لایه نمایش، لایهای که دادهها را برای لایه کاربردی آماده میکند. در این لایه چگونگی رمزگذاری و فشرده سازی دو دستگاه تعریف میشود تا هر دو آنها بتواند به درستی اطلاعات و دادهها را دریافت کنند. در واقع در این مرحله تمامی فعالیتها در جهت تعیین نوع ارسال اطلاعات است.

  • لایه پنجم، لایه نشست

در این لایه که به لایه جلسه یا نشست شهرت دارد یک ارتباط بین هر دو دستگاه ایجاد میشود. این لایه مسئول باز کردن نشست، اطمینان از باز بودن و بررسی عملکرد در هنگام انتقال داده و در آخر پایان و بسته شدن آن است. در این لایه میتوان دادههایی که در حال انتقال هستند را بررسی کرد چرا که ممکن است در هر نقطه انتقال قطع شود در این صورت باید باید مجددا انتقال انجام صورت بگیرد.

  • لایه چهارم، لایه انتقال

در این لایه، اطلاعات از لایه نشست گرفته میشوند و به بخشهای مختلفی تقسیم میشود. این لایه وظیفه دارد همه قطعات و بخشها را مجددا جمعآوری کند و یک داده کلی تبدیل کند. در این لایه دادهها با سرعت متناسب با سرعت اتصال دستگاه دریافت کننده و کنترل خطا بررسی میشوند تا مطمئن شود که دادهها به اشتباه دربافت نشده باشند، در صورتی که این مشکل وجود داشته باشد باید برای دریافت دوباره درخواست داده شود.

  • لایه سوم، لایه شبکه

لایه شبکه دو عملکرد اصلی دارد، یکی شکستن و تقسیم بخشها در بستههای شبکه و عملکرد دوم، جمعآوری مجدد و دریافت است. در این لایه همچنین بهترین مسیر در یک شبکه فیزیکی مشخص میشود. پروتکل IP در ایت لایه کار میکند.

  • لایه دوم، لایه ارتباط داده

لایه دوم، لایه ارتباط داده است. وظیفه آن اتصال بین دو گره متصل ارتباط فیزیکی در یک شبکه و پایان دادن عمل ارتباط است. دادهها در فریم شکسته میشوند و از مبدا به مقصد فرستاده میشوند. این لایه از دو قسمت تشکیل شده است،Logical Link Control  که پروتکلهای شبکه را شناسایی و خطاها را بررسی میکند و قسمت دیگر Media Access Control  که برای اتصال MAC از آدرسهای دستگاه و مجوزهایی که در دستگاه تعربف شدهاند برای انتقال و دریافت دادهها استفاده میکند.

  • لایه اول، لایه فیزیکی

لایه فیزیکی مسئول کابلهای فیزیکی یا اتصالهای وایرلس بین گرههای شبکه است. این اتصال در واقع معرفی کننده اتصالات است و وظیفه انتقال دادههای خام را که به سادگی مجموعه از  ثانیه و یک ثانیه در حین مراقبت از کنترل سرعت بیت است، انجام میدهد. در اینجا به هفت لایه آشنا شدیم و تقریبا توانستیم پاسخی مناسب به osi در شبکه چیست بدهیم.