انتقال داده ها قلب راهکار های کسب و کار های مدرن است. و این دلیل موجهی دارد. داده ها با انتقال، ارزشمند می شوند.

انتقال داده ها شامل تغییر ساختار، ارزش و یا فرمت داده می باشد. برای انتقال داده، باید تغییراتی روی داده ی خام صورت بگیرد تا تبدیل به منبعی بشود که برای متخصصان داده، تحلیلگران و دیگر اعضای کسب و کارتان قابل دسترسی باشد.

در این مقاله به شما خواهیم گفت چرا انتقال داده، با اینکه فرآیندی سرراست و ساده دارد اما اینچنین دشوار است. سپس باهم می بینیم چطور ترفند های جدید می توانند این فرآیند را آسان تر کنند.

انواع منابع داده ها

انواع منابع داده ها

با هر سازمان یا تشکیلات مدرن، داده ها تکثیر می شوند. جمع آوری این داده ها کنار هم و در دسترس سیستم های تحلیلگر قرار دادن آن، چه تاسیسات در دفتر باشد، و چه در فضای ابری، همیشه کار چالش برانگیزیست. و این چالش با پیچیدگی سیستم های هیبریدی، چند ابری، و زیرساخت های اِج که داده ها را در فواصل و در زیرساخت متفرق می کنند، ترکیب شده است.

داده های تاریک

اگر ابزاری نداشته باشید که بر چگونگی ذخیره ی داده و صاحب آن نظارت کند، تشخیص اینکه واقعا چه چیزی در حافظه ی سیستم شرکت ذخیره شده است، کاری بسیار دشوار است. این می تواند به افزایش هزینه ها، از دست رفتن داده ها، مشکلات انطباق و دیگر خطرات امنیتی منجر بشود.

انطباق

قوانین الهام گرفته از GDPR اروپا در بسیاری از کشور های تایید شده و بزودی به اجرا گذاشته خواهند شد. در واقع تمام صنایع با نظارت موشکافانه ای مواجه شده اند که آنها را وادار به انطباق خود با قوانین سختگیرانه ای راجع به حفاظت، مجراقبت و مدیریت داده ها می سازد. جریمه های تعریف شده برای کسب و کار های خارج از انطباق می تواند سنگین باشد و به عملکرد کسب و کار صدمه وارد کند.

پراکندگی داده ها

بیشتر سازمان ها از استراتژی های چند ابری استفاده می کنند. اگرچه سیستم چند ابری مزایای فراوانی عرضه می کند، اما از طرفی دیگر مدیریت داده ها را بسیار پیچیده می کند. نشان دادن منابع موجود داده ها، پیدا کردن اطلاعات مورد نظر، و فراهم کردن امنیت، درست انجام دادن تمامی این ها در سیستم چند ابری سخت تر می شود.

قابل کشف بودن، موجود بودن و در دسترس بودن داده ها

قابل کشف بودن، موجود بودن و در دسترس بودن داده ها

فضای ابری و زیرساخت های اِج پیدا کردن و بهره بردن از چیز هایی که از پیش در سازمان ها وجود داشته اند را سخت و سخت تر می کنند. همچنین به سختی می توان حین حفاظت از ثبات و امنیت داده ها مطمئن بود که اطلاعات درست در جای درست ذخیره شده اند. این مشکلات مخصوصا وقتی پای دسترسی از راه دور به داده ها به میان می آید بیشتر فشار می آورند.

فرآیند های پیچیده

آماده سازی و انتقال داده ها شامل چند قدم می شود، که هرکدام برای اشخاص متخصص هم زمان بر هستند.
کشف داده ها، تحلیل، و مکان یابی داده ها بسیار حیاتی، و در عین حال زمان بر و پر هزینه است. هر انتقال ممکن است نیازمند یک فرآیند سفارشی باشد. هرکدام از این فرآیند ها نیاز به تحقیق، نوشته شدن، آزمایش شدن و سپس اجرا شدن دارند.
تمامی این قدم ها برای موفقیت آمیز بودن انتقال داده ضروری هستند، اما این قدم ها هزینه بر هستند. برنامه ریزی، زمان می خواهد، و عموماً نیاز به استخدام اعضای جدید برای گروه و یا تعلیم کارمندان پیشین وجود دارد.

نتیجه گیری

انتقال داده ها می تواند به شرکت ها کمک کند تا از مجموعه داده های موجودشان به ارزش های جدیدی برسند، اما این فرآیند موجب پدید آمدن چالش هایی برای افرادی که به دنبال این ارزش ها هستند می شود.
این چالش ها از این نکته که مجموعه داده های جدا از چند منبع باید کنار هم قرار بگیرند نشات می گیرند. به علاوه اینکه فرآیند انتقال داده به خودی خود فرآیندی پیچیده، هزینه بر و وقت گیر می باشد