شبکه های کامپیوتری از نظر موارد زیر قابلیت دسته بندی، تحقیق و تعاریف متعدد را دارند:

 • نحوه حرکت سیگنال اطلاعات در مسیر شبکه
 • روش اتصال بین تجهیزات به کار رفته در شبکه و کامپیوتر و زیرساخت شبکه
 • عملکرد سیستمهای درون شبکه
 • از لحاظ مساحت و گستردگی جغرافیایی

در این مقاله انواع شبکه های کامپیوتری از نظر وسعت و گستردگی جغرافیایی مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت تا شناخت کاملی از هر یک از انواع آن داشته باشید.

آشنایی با انواع شبکه های کامپیوتری

انواع شبکه های کامپیوتری براساس نوع کاربرد و گستردگی در ۱۱ نوع مختلف زیر پیاده سازی میشوند:

 • شبکه محلی (LAN)
 • شبکه محلی بیسیم(WLAN)
 • شبکه شهری(MAN)
 • شبکه گسترده (WAN)
 • شبکه منطقهپردازی(CAN)
 • شبکه شخصی(PAN)
 • شبکه ذخیرهسازی(SAN)
 • شبکههای محلی(POLAN)
 • شبکههای اقتصادی(EPAN)
 • شبکه سیستمی(SAN)
 • شبکه خصوصی(VPN) 

در قسمتهای بعدی مقاله در خصوص تکتک شبکه های کامپیوتری، توضیحات کاملی ارائه خواهیم کرد.

انواع شبکه‌های کامپیوتری و اهداف پیاده‌سازی در هر سطح

آشنایی با انواع شبک های کامپیوتری و اهداف پیادهسازی در هر سطح

شبکه محلی (LAN=Local Area Network)

یکی از انواع شبکه های کامپیوتری پرکاربرد با محدودۀ جغرافیایی کوچک، شبکه محلی (LAN) است. این نوع شبکه قابلیت اجرا در موسسات، دانشگاهها، مدارس، ادارات، سازمان و یک ساختمان را دارد. ضمنا تا شعاع ۱ الی ۲ کیلومتری امکان برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری رایانه ها و دستگاه های مختلف و جود دارد. این ارتباط به واسطۀ یک خط ارتباطی مشترک یا پیوند بی سیم به یک سرویس دهنده را خواهد داشت.

جهت ارتباط در این شبکه از دو تکنولوژی WIFI و Ethernet استفاده میشود. از سوی دیگر طراحی شبکه LAN با تجهیزات ارزان شبکه و مسیریابی امکان پذیر است و نیاز به صَرف هزینه زیادی برای سازمانها یا ادارات کوچک نخواهد شد. در شبکه محلی داده یا منابع با امنیت و سرعت بالا در بخشهای مختلف به اشتراک گذاشته میشود‌.

مقایسه شبکه کامپیوتری LAN و WAN

شبکه گسترده (WAN= Wide Area Network)

شبکه گسترده WAN به لحاظ گستردگی ارتباط میان دستگاهها و سیستمهای کامپیوتری بسیار پیچیدهتر از شبکه محلی (LAN) قابل اجرا خواهد بود. در این شبکه کاربران یا سیستمهایرایانهای از مسافتهای دور با استفاده از کابل فیبر نوری، پیوندهای ماهوارهای یا خطوط مخابراتی با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

شبکه ۴G که به طور گسترده در یک منطقه یا کشور مورد استفاده میباشد. حتی مهمتر از آن اینترنت، نمونه ای از بزرگترین شبکه گسترده (WAN) جهان به شمار میآید‌. اینترنت تمام کامپیوترهای جهان و کاربران را به واسطۀ اشتراک منابع و اطلاعات به یکدیگر متصل میکند. همچنین به دلیل دسترسی گسترده به این شبکه کنترل آن باید توسط چندین فرد متخصص و مسئول انجام شود.

در مقاله تفاوت شبکه LAN با WAN چیست؟ به صورت کامل تفاوت های این شبکه ها را بررسی کرده ایم.

شبکه شهری (MAN= Metropolitan Area Network)

شبکه شهری (MAN) از انواع شبکه های کامپیوتری است که در دستهای ما بین شبکه های WAN و LAN به لحاظ گستردگی ارتباط سیستمهای کامپیوتری و دستگاهها قرار میگیرد. از طرفی ویژگی و عناصر هر دو شبکه محلی و گسترده را نیز دارد. این شبکه از شبکه های محلی LAN بزرگتر و از شبکه های گسترده WAN نیز کوچکتر میباشد که قابلیت اتصال چندین شبکه را نیز دارد.

شبکه های MAN مورد استفاده در ارتباطات بین بانکهای یک شهر، دانشگاههای موجود در شهر، شبکه های تلویزیون کابلی یا سیستم رزرواسیون هواپیمایی می باشند. البته بسیاری از سازمانهای دولتی برای ارتباط میان شهروندان و صنایع نیز از این نوع شبکه استفاده میکنند.

شبکه منطقه پردازی (CAN= Campus Area Network)

شبکه CAN نمونه از انواع شبکه های کامپیوتری است که چندین شبکه محلی LAN دارد .اما در واقع از یک شبکه شهری MAN کوچکتر است و قابلیت اجرا در مراکز یا ساختمانهای تجاری مجاور هم، دانشگاه یا مدارس را خواهد داشت.

شبکه محلی بیسیم (WLAN= Wireless Local Area Network)

شبکه WLAN شبکه محلی (LAN) برپایۀ فناوری شبکه WIFI یا بیسیم گفته میشود. در حقیقت عملکرد این شبکه ها مانند شبکه های محلی بوده با این تفاوت که یک شبکه کامپیوتری بیسیم محسوب شده که امکان اتصال دو یا چند دستگاه و سیستم رایانهای را با استفاده از ارتباطات بیسیم در یک محدوده مانند مدرسه، خانه یا ساختمان اداری به یکدیگر را فراهم میکنند

شبکه شخصی (PAN= Personal Area Network)

این نوع شبک ها به صورت خصوصی و حول تنها یک فرد مورد استفاده قرار میگیرند که دستگاههای رایج ارتباطی در این شبکه شامل: مودم بیسیم، گوشیهای هوشمند، تبلت، لپ تاپ، پرینتر میباشند. شبکه PAN کوچکترین شبکهای است که تا فاصله ۱۰ متری ارتباط برقرار میکند و ممکن است مدیریت و کنترل آن نیز توسط یک فرد انجام شود.

شبکه کامپیوتری SAN

شبکه ذخیرهسازی (SAN= Storage Area Network)

شبکهذخیرهسازی (SAN) در واقع از جمله شبکه های کامپیوتری پرسرعت و اختصاصی است که میتواند سرورها را از طریق فناوری مانند فیبر به دستگاههای ذخیره داده متصل کند. هرگز به شبکه های LAN و WAN متکی نیست. ضمن آنکه باعث نگهداری منابع و ذخیره سازی اطلاعات کامپیوترهای راه دور نیز میگردد. از طرفی دستیابی به درایو متصل به سرور با دسترسی به این شبکه ها چندان تفاوتی نخواهد داشت.

شبکه اقتصادی (EPN= Enterprise Private Network)

شبکه اقتصادی (EPN) به شرکتهای خصوصی یا سازمانی با تعداد دفاتر متعدد کمک خواهد کرد تا به روش مطمئن از طریق شبکه EPN دفاتر را به یکدیگر وصل کنند. بنابراین مالک اصلی شبکه خود آنها هستند که امکان به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات سیستم کامپیوتری در فضای امنیتی بهتر، برایشان فراهم شده است.

شبکه سیستمی (SAN= System Area Network)

شبکه سیستمی (SAN) از انواع شبکه های کامپیوتری جدید می باشد که در دو دهۀ اخیر استفاده از آن رایج شده است. هدف از طراحی چنین شبکهای، ارائۀ اتصال پر سرعت در کاربردهای سرور به سرور، شبکه های ذخیرهسازی (SAN) و کاربردهای پردازنده به پردازنده می باشد. ضمناً در شبکه سیستمی، مجموعهای از دستگاهها که با اتصال پرسرعت و با کارایی بالا با یکدیگر ارتباط دارند، به عنوان یک سیستم واحد عمل خواهند کرد.

شبکه های محلی نوری غیرفعال (POLAN=Passive Optical Local Area Network)

شبکه های محلی نوری غیر فعال (POLAN) از جمله شبکه های سازگار و هماهنگ با معماری شبکه داخلی محسوب میشوند. در این نوع از شبکه میزان استفاده از کابل و تجهیزات مورد نیاز برای پیادهسازی، کاهش خواهد داشت. اگر به دنبال جایگزین مناسب برای شبکه های اِتِرنِتی محلی هستید، شبکه های POLAN در میان انواع شبکه های کامپیوتری بسیار مقرون به صرفه و کارآمد خواهند بود.

شبکه های خصوصی مجازی (VPN=Virtual Private Network)

در حقیقت شبکه VPN، شبکه شرکتی را از طریق اتصالات رمزنگاری شده و به واسطۀ اینترنت گسترش خواهد داد. طراحی این شبکه به این دلیل است که یک معبر امن و رمزگذاری شده برای ارسال دادهها فراهم کند. تا دادهها بین کاربر راه دور و شبکه شرکت با اطمینان انتقال یابند. بنابراین اطلاعات ارسال شده به واسطۀ این تونل یا معبر رمزنگاری شده توسط افراد دیگر خوانا نبوده و امنیت میان سیستمهای موجود در شبکه حفظ خواهد شد

جمع بندی

در این مقاله انواع شبکه های کامپیوتری را معرفی کردیم و مزایایا و نوع کاربرد هر یک را بررسی کردیم. پس از انتخاب و پیاده سازی هر یک از این سیستم ها به کمک خدمات پشتیبانی شبکه از به روز بودن و آنلاین بودن آن ها اطمینان حاصل کنید. شرکت روترنت با سابقه درخشان در حوزه شبکه آماده ارائه انواع خدمات راه اندازی، طراحی و به روز رسانی سیستم های کامپیوتری تحت شبکه می یاشد.