شبکه یک مفهوم عمومی است که کاربرد عمومی نیز دارد. اگر بخواهیم مفهوم لغوی آن را بررسی کنیم می توان به دسته بندی و یا اتصال افراد، گروه ها و یا اشیا برسیم یعنی افراد و یا اشیایی که توانایی اشتراک گذاری اطلاعات خود با هم را دارند. معمولا مفهوم آن معمولاً در فناوری اطلاعات استفاده می شود که گویای شبکه های کامپیوتری و سیستم داده ها هستند، که این عنوان معمولاً به اختصار شبکه بیان میشود.

در دستگاه های دیجیتالی سبب ایجاد ارتباطات بیسیم میشوند، همچنین در ارتباطات و سیستم های فیزیکی به صورت سیمی و بی سیم این پیامها را بین گروههای مختلف جابجا می کند. می توان به عبارت ساده تر بیان کرد که شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از سیستم های کامپیوتری و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری متصل به کامپیوتر می باشند که معمولاً از طریق راه های ارتباطی به یکدیگر متصل می شوند و سبب می شوند که اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی بین تعداد زیادی از کاربران برقرار شود.

اما ویژگی هایی که دارد ممکن است شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از علوم برقی، الکترونیک و یا رایانه و همچنین فناوری اطلاعات و کامپیوتر باشد که بر اساس علوم نظری رشتههای مختلف برنامهریزی شدند. طبیعتاً هر شبکه قادر است که منابع اطلاعاتی متفاوتی را برای استفاده کاربران خود حتی نرمافزارهای دیگر در دسترس قرار دهد. کاربران توانایی دارند که از طریق شبکه های مختلف که توسط تجهیزات مختلفی به اشتراک گذاشته شدند ارتباط برقرار کنند.

می توان به عنوان مثال چاپ یک برگه توسط پرینتر به دستگاه کامپیوتر اشتراک گذاشته شده است است، اطلاعات بر روی دستگاه قرار دارند. شبکه این دسترسی را در اختیار ما قرار می دهد که انواع اطلاعات مختلف را در فرم های مختلف برای سیستم های متفاوتی به اشتراک بگذاریم. معمولا سیستم های محاسباتی از یک سیستم منبع یا سرور استفاده می شود.

مزایای شبکه های ارتباطی

مزایای شبکه های ارتباطی

در رابطه با اهداف ایجاد آن می توان به تبادل سریع اطلاعات، حجم زیادی از اطلاعات اشاره کرد که نیاز باشد فوری آنها را به صورت های مختلفی در اختیار دیگری قرار دهیم. اگر بدون استفاده از تکنولوژی شبکه اطلاعات بخواهیم این کار را انجام دهیم شاید ساعتها برای تحریر آنها زمان لازم باشد. همچنین ضمانتی برای عدم آسیب دیدن و پشتیبانی آن وجود ندارد. در صورتی که توسط شبکه های ارتباطی می توانیم به سرعت اطلاعات موردنظر را منتقل کنیم.

یکی دیگر از مزایای آن ها در کامپیوتر ها، به روز بودن اطلاعات است اما با استفاده از سیستم های کامپیوتری می توانیم از اطلاعات به روزی که در دنیای الکترونیکی امروزه وجود دارد استفاده کنیم همچنین یکی دیگر از اهداف شبکه های ارتباطی استفاده همزمان از منابع سخت افزاری و نرم افزاری است. یعنی به صورت مشترک هم از منابع سخت افزاری و نرم افزاری آن و هم از اطلاعات موجود در آن استفاده می گردد.

از دیگر مزایای ایجاد شبکه های کامپیوتر قابل اطمینان بودن آن است. یعنی به دلیل آنکه یک نظم جمعی در ایجاد و اشتراک اطلاعات بین دستگاههای مختلف وجود داشته باشد، معمولاً در صحت اطلاعات اطمینان بالایی دارند. علت دیگری که قبلا متذکر شدیم مدیریت و پشتیبانی مرکزی آنهاست، یعنی به دلیل اینکه دستگاه ها و سیستم ها به صورت خودکار به یک سرور یا منبع مرکزی متصل هستند، دارای مدیریت و پشتیبانی مرکزی نیز می باشند.

اگر بخواهیم به صورت کلی تعریف جامعی را از شبکه ارائه دهیم می توان عنوان کرد مجموعه ای از اطلاعات افراد و اشیا هستند که به صورت شاخه های ارتباطی به هم وصل شدند که سبب میشوند هر کسی و یا هر سیستمی از منبعی که نیاز دارد، اطلاعات خود را دریافت کند. به همین جهت ما به بررسی این نکته می پردازیم. سیستم های شبکه تحت عنوان خدمات شبکه و فناوری اطلاعات پیاده می شوند. پس از پیاه سازی و اجرای این سیستمها، خدمات پشتیبانی شبکه به جهت نگهداری و فعال بودن سیستم ها آغاز می گردد.

چه گروه ها و یا چه افرادی به شبکه نیازمند هستند؟

چه گروه ها و یا چه افرادی به شبکه نیازمند هستند؟

طبیعتا اگر یک کامپیوتر و یا رایانه در اختیار شما باشد، نصب و وجود یک شبکه ارتباطی در پیشبرد کار شما بسیار تاثیرگذار است. وجود شبکه های کامپیوتری و همچنین اینترنت برای شرکتها ضروری هستند. ممکن است شما با مراجعه به یک اداره درخواستی را داشته باشید و شاید متوجه شده اید بدون این که نامه در اختیار شما قرار دهند، شما را به اتاق و یا بخش دیگری ارجاع می دهند. نکته این این موضوع در این است که آنها بدون آنکه نامه را در اختیار شما قرار دهند از طریق این تکنولوژی آن را برای بخش مربوطه ارسال کردند.

شما نیز میتوانید با حضور در آن بخش فایل و یا نامه و یا سند خود را به صورت کامل مشاهده کنید. هدف اصلی شبکه های برقراری ارتباط سیستم ها، هزینه پایین در استفاده از تجهیزات سخت افزاری و مدیریت بهتر است. طبیعتاً نامه و یا سندی را که باید برای شما پرینت می گرفتند. بدون اینکه زحمت زیاد در طی مراحل اداری انجام دهید در اختیار شما قرار می گیرد ، یعنی بدون نیاز به هیچ کدام از این مراحل به صورت سیستمی در اختیار بخش مورد نظر قرار می گیرد، از کاربردهای آن ایجاد ارتباط سریعتر موثر تر و با کیفیت تر برای همه گروه ها و شرکت هاست.

وجود آن سبب می شود که سرعت کار افزایش یافته و کیفیت کارها نیز بهبود یابد. عناوینی که مطرح شد از جمله مزایای موجود در شبکههای مختلف است که ما انواع مختلف را در سیستم های برقی، سیستم های کامپیوتری، سیستم های ارتباطی، سیستم های فیزیکی و اداری و همه انواع مختلف را مطرح کردیم. نکته جالب در آنها، وجود ارتباط همه جانبه اشیا گروه ها و افراد با هم است، یعنی هدف وجود شبکه در همه اقسام و انواع آن ایجاد ارتباط موثر تر جهت تسریع در انجام کارهاست که خود به افزایش پیشبرد کار و یا امور مربوط به کمک می کند.